300 V.I. Lê Nin, Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại thông tin chung

    02383 595 988

  • Số fax

  • Thời gian hoạt động
    Thứ Hai – Chủ NhậtSáng 7h30 – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h30