Tùy chọn màu ngoại thất

  • Ice Silver Metallic
  • Crystal White Pearl
  • Jasmine Green Metallic
  • Sepia Bronze Metallic
  • Quartz Blue Pearl
  • Venetian Red Pearl
  • Dark Grey Metallic
  • Crystal Black Silica

Khuyến cáo:  Thông tin và hình ảnh của xe trong đây có thể có những phụ kiện và trang bị hiện chưa có bán tại khu vực của bạn. Các thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.