6 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT ÔTÔ BẮT ĐẦU ÁP DỤNG TỪ 01/01/2017 KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT

6 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT ÔTÔ BẮT ĐẦU ÁP DỤNG TỪ 01/01/2017 KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT

Dưới đây là 6 quy định xử phạt vi phạm giao thông đối với ô tô và các loại xe chuyên dụng bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2017.

subaru Ha Noi

subaru ha noi

subaru ha noi

subaru ha noi

subaru ha noi

subaru ha noi

subaru ha noi

==> XEM THÊM CÁC DÒNG XE SUBARU KHÁC TẠI ĐÂY

Nguồn: laodong.com.vn